Đã Đóng

Data entry work into Google sheet

I will provide you links, and you need to copy required details into Google sheet.

I will prefer a individuals but teams are also welcome.

Kĩ năng: Xử lí dữ liệu, Nhập liệu, Excel, Web Scraping, Tìm kiếm web

Về khách hàng:
( 24 nhận xét ) THANE, India

ID dự án: #34809252