Đóng

Dynamic MySQL Header Query - RePost!

Dự án này đã được trao cho CruzDelSur với giá $32.23 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $100 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I recenlty posted this project a few days ago, however the selected provider could not handle the task. I am looking for an extremely SHARP MySQL developer. A person that knows more than how to do your average "SELECT" statement. I am looking for a query that will provide dynamic result headers with corresponding information results. I have attached a txt file to this project, to help better explain what it is I am looking for.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online