Đã Đóng

Forex Email List

Looking for those that have an active Forex Email List.

Please PM with the Following:

1) List Size

2) Avg Open/CTR for past Email

3) Geographic

Only intersted in English Speaking

Please only bid if you have Forex Email List.

Kỹ năng: Xử lí dữ liệu

Xem thêm: forex , email-list, Email List, ctr, bid list, email english, avg, english speaking email, email forex list, active list, list active email, looking forex, email list active, list email list, speaking forex, email forex, looking email list, forex list, processing forex data, email active, open email, forex email, email list forex, forex email list, active email list

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Salt Lake City, United States

Mã Dự Án: #1037939

4 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

RoyalServiceTeam

see the pmb please

$30 USD trong 2 ngày
(12 Đánh Giá)
3.7
ahsenazeez

please see pm

$250 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
3.6
BostonForex

Check your inbox.

$120 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
prabhusurveying

please check your PM.

$200 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0