Đang Thực Hiện

Getting votes

I want 63.000 votes to LUCIANO DECOURT (82nd of the ranking at the moment) in the page:

[url removed, login to view]

The link to vote is: http://www.decathlonmontanha.com.br/galeria/imagens/4de6d3c4cff39/

Thanks,
Luciano

Kỹ năng: Đánh máy

Xem thêm: 000 votes, getting, data ranking, www mu invasiol com br, www http pornhub com, www caseta orgete com br, www artportasonline com br, www animatines com br, www adportoferreira com br, www 50pr1 com br, ranking data, http www myspace addtrain com best add train

Về Bên Thuê:
( 75 nhận xét ) São Paulo, Brazil

Mã Dự Án: #1083752

6 freelancer đang chào giá trung bình $335 cho công việc này

Kamalkishover

Pls Check PM

$30 USD trong 30 ngày
(5 Đánh Giá)
2.7
captchaworker10

My best regard, Please check my PM. Thank you

$500 USD trong 30 ngày
(2 Đánh Giá)
2.2
aimthemask

Hi , Check PM !

$30 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0
Arghs

Check my PM.

$250 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
radhe003

Check pm thanks radhe

$450 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
HiteshDobariya

Hello Sir i can make 63k entry for your photo in 7 day.

$50 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
PatelBpoServices

Please check PMB and lets start immediately! (Quality Services & Competitive Deadline are like two sides of a Coin!)

$1200 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0