Đã hoàn thành

Health and Social Care training - online

Hello,

I want someone to help me complete an health and social care training task. The link is below

[url removed, login to view]

and my password is - do589.

Who ever can complete all the task and assignment will get $20 to $50

Kĩ năng: Xử lí dữ liệu

Xem nhiều hơn: social help online, data processing co, http www careshield, training online, health social care, health and health care, care, c# training , c training, health assignment, help training, lms help, assignment online, crownworldltd, health training, lms social, online health, health data, lms online, health link, hello health, asterisk online training, cocoa online training iphone, online training whm linux, online training proposal

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #1699392

Được trao cho:

r1ch01

Please choose me to complete your task, I have a background of 6 years in health and social care so I have lots of valuable experience to offer.

$30 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.0

6 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

littleelf

hire me and i do it as soon as possible:))

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
absk1312

I am ready to work on your project ..

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
jtorquator

Please see PMB

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
iceman5878

hello, I can do it for you..

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
srirajkm

Quality is our motto

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0