Đang Thực Hiện

Looking for professional research and data mining expert !

Hello

Please follow the project only if you are expert with research and data mining

Thank You

Kĩ năng: Xử lí dữ liệu, Nghiên cứu, Khai thác dữ liệu, Phân tích thống kê, Thống kê SPSS

Về khách hàng:
( 78 nhận xét ) Karachi, Pakistan

ID dự án: #31454157