Đã Đóng

Need to do career related projects and help make electrical products

this projects is to edit video sounds [url removed, login to view];fName=mp3_4964/swf&[url removed, login to view];fName=mp3_4964/swf&[url removed, login to view];fName=mp3_4964/swf&[url removed, login to view];fName=mp3_4964/swf&

Kĩ năng: Xử lí dữ liệu

Xem nhiều hơn: to do video, projects video, do projects, career help, career related projects, need to edit, ELECTRICAL PROJECTS, edit products, video edit projects, swf edit, swf data, projects electrical, edit projects, electrical final year projects nust, projects need video, video processing projects, electrical engineering matlab projects, projects list related j2me, electrical electronics engineering projects, electrical engineering bidding projects, help projects, edit swf, offer help projects lahore, need career, related projects

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Harrow, United Kingdom

ID dự án: #1737020

1 freelancer đang chào giá trung bình $8 cho công việc này

ethicalboy

I can do this.

$8 USD / giờ
(32 Nhận xét)
4.5