Đã Đóng

Private - No bidding permitted

6 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

mahmudur1

I am interested ...

$50 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nazar666

Never mind i will do

$50 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Ashar123321

I am very interested to work in online, but i didnot get any job. so i have the confidents to work this project.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
theneza

I will the job and have confident that i can help you on your project, please consider my application. Thank you very much.

$50 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
garytsang

Professional typist, please let me have this project. Thanks.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
respo

please give me details about ur job.... :)

$50 USD trong 12 ngày
(0 Nhận xét)
0.0