Đã Đóng

Private - No bidding permitted

Private Job - Do Not Bid on this project

Kỹ năng: Xử lí dữ liệu

Xem thêm: vonderbach, bid private project, bidding job, job bidding, develop project bid list, software project bid exchange, graphic design project bid, project bid, crm project bid, aspnet project bid, review project bid sites, gravity spot project bid

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) Tampa, United States

Mã Dự Án: #1072055

6 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

mahmudur1

I am interested ...

$50 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
nazar666

Never mind i will do

$50 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Ashar123321

I am very interested to work in online, but i didnot get any job. so i have the confidents to work this project.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
theneza

I will the job and have confident that i can help you on your project, please consider my application. Thank you very much.

$50 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
garytsang

Professional typist, please let me have this project. Thanks.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
respo

please give me details about ur job.... :)

$50 USD trong 12 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0