Đang Thực Hiện

Private project for farain-6

Private project for farain

Kỹ năng: Xử lí dữ liệu

Xem thêm: farain project, project private, project private villa, mitjacaw, project private chat room, wow project private server, farain, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 89 nhận xét ) Ljubljana, Slovenia, Monaco

Mã Dự Án: #1013755

Đã trao cho:

farain

Please accept my bid

$80 USD trong 8 ngày
(26 Đánh Giá)
4.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $143 cho công việc này

Sadequeemrul

I will try my best.

$250 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
fredwan

I can work for you to your satisfaction upholding all of your requirements within the preferred time.

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0