Đã Đóng

Nhập dữ liệu

Job Description:

Sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý dự án Access để quản lý dự án và tác vụ liên kết và nhân viên của họ. Bạn cũng có thể tìm kiếm và lọc dự án chi tiết, hãy nhập tác vụ phổ biến, và gửi hay nhận dữ liệu thông qua thông điệp email.

Kĩ năng: Xử lí dữ liệu, Đánh máy, Tìm kiếm web, Nhập liệu, Viết quảng cáo

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Da Nang, Vietnam

ID dự án: #27393543

11 freelancer chào giá trung bình$18 cho công việc này

eddiic950

Hey I am interested in your project. I am a professional freelancer writer . I wrote many books and the biography of the artists . With an extensive experience of 3 years of writing and editing, I promise to meet or e Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
3.0
ahamedmasum

Hi sir first tale my salam with due to respect. i am data entry operator and typing experts. I will do your job very neatly and cleanly. i hope you hire me for this job Best Regards Masum

$10 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
fehmeeda61

I do this for are you interested to work with me then text me. I have work experienced to do this type of working.

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
anushapatel150

hi, my name is anusha and I ama graphic designer with experience of Copywriting, Photo Editing, Copy Typing and Logo Design. From your job title "copy writting" and description area, I have come to know that you lookin Thêm

$15 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sayedarbaz526

I do this for are you interested to work with me then text me. I have work experienced to do this type of working.

$20 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
rakibulislam0176

Sir, I am experienced in this precious work of yours. Please let me know your work that day. I will be able to do this valuable work of yours in the right way.

$14 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lenhung91

XIN CHÀO! TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM. TÔI LÀ CHUYÊN GIA NHẬP DỮ LIỆU NHIỆT HỌC. TÔI CÓ THỂ NHẬP DỮ LIỆU CHÍNH XÁC TRONG THỜI GIAN GIAO HÀNG HỢP LÝ. TÔI CÓ THỂ THỰC HIỆN BẤT KỲ HÌNH THỨC NHẬP DỮ LIỆU NÀO CÓ THỂ LÀ PDF CHUYỂN Thêm

$15 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
DungNguyen1510

- CẨN THẬN VÀ CHÍNH XÁC - CÓ TINH THẦN HỌC HỎI CAO - CÓ KHẢ NĂNG LÀM BÁO CÁO VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU - CÓ KHẢ NĂNG TƯ DUY TỐT

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
phuvo1288

I can do this job perfectly, you can assign it to me, I'll finish well

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
PhamTrang2312

- I can do fulltime - I am proficient in office tools - I will work carefully and seriously -I am an expert in data entry

$18 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ntuncen16

Not thing can be asserted at the beginning, but I'm sure of success. I strongly believe that with my ability, responsibility, patience as well as my willing, achievement will be shown in each task.

$25 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0