Đã Đóng

Phân tích dữ liệu

Nhập, phân tích và xử lý các dữ liệu thống kê kinh tế.

Công cụ phân tích: excel, SPSS, eview....

Kĩ năng: Xử lí dữ liệu

Xem nhiều hơn: wrt openvpn don`t, oscommerce don`t show admin area, chronoforms doesn`t send email, aspnet code using drag n drop, ads don`t appear gumtree, joomla can`t login, youjizz can`t load videos, list email id`d india, don`t trust friendster graphics, can`t login joomla administration

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #7904477