Đang Thực Hiện

project 1 for milo

as already discussed we must continue and complete the task of website research and analysis of our desired topic

Kỹ năng: Xử lí dữ liệu, Nghiên cứu thị trường, Tìm kiếm web

Xem thêm: milo, already discussed, desired project

Về Bên Thuê:
( 61 nhận xét ) Turku, Finland

Mã Dự Án: #1729511

Đã trao cho:

MilosRankovic

Hi, it is me

$50 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
3.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $93 cho công việc này

coolbuddy19

HI I am ready to start the project

$30 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
4.5
Ritushah

Sir, I can do this work.

$200 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0