Đã hoàn thành

RoyalServiceTeam Project

Được trao cho:

RoyalServiceTeam

just 10 min to create all the files.

$110 USD trong 1 ngày
(12 Đánh Giá)
3.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $305 cho công việc này

kaiser007

data collection 1-the process of accumulating data from hard copy or from automatically recording transactions such as at a cash register. 2- the process of gathering data from remote locations for processing d Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0