Đã Đóng

Video upload

7 freelancer đang chào giá trung bình $76 cho công việc này

dataworker2009

****Video uploading expert here****

$120 USD trong 5 ngày
(96 Đánh Giá)
6.6
RajHeartbeat

letz do it asap..!:)

$55 USD trong 7 ngày
(24 Đánh Giá)
4.8
prakashrmca

Thanks for the opportunity. Ready to start ASAP, Check PM for bid details.

$40 USD trong 5 ngày
(12 Đánh Giá)
4.0
jamalazza

Hello let's rock

$100 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.6
priya53

Hello Sir, I have no review but I know how to do it.I hope I can do it properly.

$50 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mahrah1975

hi, i am interested to do this job. Thanks

$50 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
MilestoneHasan

I can do it properly.

$120 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0