Đang Thực Hiện

Data scraping from website

Data scraping from meet up website

Kỹ năng: Nhập liệu, Khai thác dữ liệu, Xử lí dữ liệu

Xem thêm: meet up, website categorization data entry, website collects data

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1711679

Đã trao cho:

simplegirl

Hired by the Employer

$45 USD trong 3 ngày
(18 Đánh Giá)
4.4