Đang Thực Hiện

Data structure and database project

Hi

Data structure and database project

Thanks

Kỹ năng: Thuật toán, Lập trình C#, Khai thác dữ liệu, Toán học, Matlab and Mathematica

Xem thêm: no structure, structure, database structure, database structure mlm project, structure project, project data structure, project structure, data structure project, project database online quiz

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) Warminsko, Denmark

Mã Dự Án: #1624568

Đã trao cho:

WebDesignall

Hired by the Employer

$100 USD trong 7 ngày
(42 Đánh Giá)
6.6