Đã đóng

advanced database

Dự án này đã được trao cho point5nyble với giá $222 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

i need a working project which has 2 or more databases and i should be able to access data from these databases as an output.

before that i will need a proposal for the project which should have the following requirments.

In your proposal, please describe

1. at lease three events you will implement in the future.

2. your design patterns

3. data marts (data warehouse schema)

4. Business Intelligence

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online