Handling the migration of a CRM database

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

We are a recruitment company which is looking to migrate from one CRM to another. We require someone who can clean and export data from ACT v11 into CSV files for importing into the new CRM solution. The csv template files will be provided.

We have about 3000 contact records in ACT made up of both clients and candidates. We need to import the contact details and note records into the new CRM solution.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online