Đã đóng

Need to Query Healthland IBM Db2 Based Software

Dự án này đã được trao cho dineshspartan với giá $25 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 USD / hour
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Need to connect to and query a db 2 database for a record index- and export it to CSV or any other format. We have access to the client terminal windows based. and it has an explorer option. Advanced DB2 skills are needed.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online