PostgreSQL BDR

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách min $50 CAD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 2

Mô Tả Dự Án

Production database cluster being updated from version 9.3 to 1.0 of BDR plugin. After applied updates BDR replication on one of the databases stopped working. We migrated data off the database and made backup of data. Next we tried remove and clean up fail nodes, but that fail too. Right now we deal with read only database situation.

We require Senior PgSQL DBA for few our consulting to give us way to proceed.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online