Đã hoàn thành

PostgreSQL BDR

Dự án này đã kết thúc thành công bởi tariqyuzi với giá $55 CAD / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min $50 CAD / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Production database cluster being updated from version 9.3 to 1.0 of BDR plugin. After applied updates BDR replication on one of the databases stopped working. We migrated data off the database and made backup of data. Next we tried remove and clean up fail nodes, but that fail too. Right now we deal with read only database situation.

We require Senior PgSQL DBA for few our consulting to give us way to proceed.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online