Virtual Assistant

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $2 - $8 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 28

Mô Tả Dự Án

data entry and phone calls, must speak good english

will hire the best person for the best price, please give your best price and an audio file so i can see what you sound like

the major benefit of this job is that if you do a great job, you will have unlimited work, forever, no more looking for work.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online