Đã Đóng

oracle developer required for urgent project

Job Description:

Hi, i am looking for oracle developer for my current project. Please bid if you have experience. Details will be shared with winning bidder.

Kĩ năng: Quản trị cơ sở dữ liệu, Phát triển cơ sở dữ liệu, Oracle

Về khách hàng:
( 607 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #14669079