Đã hoàn thành

Simple Database

Dự án này đã kết thúc thành công bởi msalahii với giá $155 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I want an implementation of a simple database:

Create of tables using SQL DDL

Populate tables

Retrieve information (sql queries)

Implement some stored procedures, functions or triggers

You will be given some data that you need to work with.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online