Đã Đóng

Database programming expert needed

Job Description:

i need the database programming expert for my job. Details will be shared with winning bidder.

Kĩ năng: Lập trình cơ sở dữ liệu, Phát triển cơ sở dữ liệu, MySQL, SQL, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 612 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #27488967