Đã Đóng

Looking for Progress Openedge Studio / Webspeed / Telerik Developers to maintain and create new apps

Looking for PROGRESS OPENEDGE STUDIO Developer to maintain existing development and creating new apps. Long term position for the correct candidate.

Primary requirement is PROGRESS OPENEDGE STUDIO so do not apply if you do not have this skill

Kĩ năng: Lập trình cơ sở dữ liệu, Phát triển cơ sở dữ liệu

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Melbourne, Australia

ID dự án: #31609124