Đã Đóng

Membuat Database berbasis Web -- 2

3 freelancer đang chào giá trung bình Rp7111111 cho công việc này

Rp8000000 IDR trong 60 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Rp5555555 IDR trong 45 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
bobycode

Saya sangat tertarik untuk mengerjakan website property nya . Untuk Front End & Back End nya akan saya bikin menggunakan PHP Framework Codeigniter dan CSS Framework Twiter Bootstrap

Rp7777777 IDR trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0