Đã Đóng

Moodle Php,Mysql

Job Description:

Need to develop Dashboard screen

Kĩ năng: Moodle, Lập trình cơ sở dữ liệu, Learning Management Systems (LMS)

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Coimbatore, India

ID dự án: #35892973

2 freelancer chào giá trung bình₹9000 cho công việc này

Anilsingh1992

hi I read all details . i can create responsive dashboard ( html css js ) Please send me a message so that we can discuss further. thank you! . https://www.freelancer.com/u/Anilsingh1992

₹7000 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0