Đã hoàn thành

Database Reporting Tool for admin

Create a robust admin tool to sort and export all membership and orders. ust display on screen and have ability to edit, delete and cancel order as well as export to .csv file.

Kĩ năng: Quản trị cơ sở dữ liệu, HTML, Javascript, MySQL, OSCommerce

Xem nhiều hơn: delete tool, checkpoint reporting tool, checkpoint, pending orders delete, delete pending orders, database reporting, orders database, admin order edit, csv screen, tool admin, reporting tool, database csv export, tool export, database orders, export database csv, database csv, edit admin, order reporting, web admin tool database, export orders csv, csv file database, csv delete, admin tool edit xml file online, admin tool edit xml, cartweaver database admin tool

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) LaFargeville, United States

ID dự án: #1614465

Được trao cho:

codersam

Hired by the Employer

$500 USD trong 5 ngày
(62 Đánh Giá)
6.5