Đã Hủy

DBA Poll on Funding

I would like to know how many hours it would take you to vote 250 times in an online poll in my town.

The poll can be found at: [url removed, login to view]

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Javascript, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: poll, funding, dba, vote polldaddy, online poll vote, vote times poll, vote online times, online poll, vote times online, vote times, vote times online poll, vote multiple times poll, polldaddy, poll f

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) San Clemente, United States

Mã Dự Án: #4546616

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

ezonesolutions

Hired by the Employer

$40 USD trong 3 ngày
(290 Đánh Giá)
8.6