Đã Hủy

DCT precoded SLM method for PAPR reduction

hello sir,

I m Neelima Sharma frm India, I want 4 modules in it-

[url removed, login to view] of OFDM

[url removed, login to view] of SLM method

[url removed, login to view] of WHT precoded SLM method

[url removed, login to view] of DCT precoded SLM method

Kỹ năng: Matlab and Mathematica

Xem thêm: papr, papr ofdm, ofdm, method, slm papr reduction, slm ofdm, slm papr, ofdm slm, papr reduction ofdm, ofdm ccdf, papr reduction clipping simulink, papr ccdf, ofdm papr, ccdf papr, dct

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) smss, India

Mã Dự Án: #1711614

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

BITSBYTES

Hired by the Employer

$10 USD / giờ
(11 Đánh Giá)
4.4