Đã Hủy

DCT precoded SLM method for PAPR reduction in OFDM

hello sir,

I m Neelima Sharma frm India, I want 4 modules in it-

[url removed, login to view] of OFDM

[url removed, login to view] of SLM method

[url removed, login to view] of WHT precoded SLM method

[url removed, login to view] of DCT precoded SLM method

Kỹ năng: Matlab and Mathematica

Xem thêm: papr, papr ofdm, ofdm, method, slm papr reduction, slm ofdm, slm papr, ofdm slm, papr reduction ofdm, ofdm ccdf, papr ccdf, ofdm papr, ccdf papr, ofdm papr simulation matlab, ofdm papr matlab code, crest factor reduction ofdm, cfr reduction ofdm matlab, dct

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) smss, India

Mã Dự Án: #1711566

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹200 cho công việc này

hmramezani

Hired by the Employer

₹200 INR / giờ
(7 Đánh Giá)
4.6