Đã đóng

Small Debian Job x 20

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $122 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Hey

We have 20 dedicated servers, you will be required to configure automatic update download and installation on all 20 servers.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online