Cloud Based VMS and Video Surveillance System

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cloud/ Hosted Analytics Using Deep Learning

Deep Learning Amazon Web Services GCP AI Azure

ID dự án: #34293927

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình₹9000 cho công việc này

android2014213

Hi, Please tell me how can i help you? I am good experienced in AWS and System Administration. Thanks Ashish A.

₹1500 INR trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
4.3
kushalghimire2

Hello sir , if the device supports , it would be pretty sleek and easy to install the vms on any cloud . let me try this thanks

₹12500 INR trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
1.7