Đã Đóng

Finetuning code of BART summarization model

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1050 cho công việc này

Aitruework

*****+919792979142****** Hi. I am a data scientist. I am very familiar to Deep learning apis such as Tensorflow and fastai, mxnet. I have a good hands on working with Advanced R and Python and BI tools and technologies Thêm

₹1050 INR trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.9