Đã Đóng

delivery agent

Job Description:

to delivery my product to delivery my product to delivery my product

Kĩ năng: Giao hàng , Parcel Delivery, Bicycle Courier, Car, Car Courier, Car Driving, Courier, Chăm sóc khách hàng, Hỗ trợ khách hàng, Dropshipping, Lao động phổ thông, Local Job, Motorcycle Courier, Di chuyển, Odd Jobs, Đón, Small Parcel, Van Courier

Địa điểm: Solapur, India

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) India

ID dự án: #36291325