Đã Đóng

Paste double sided tape

Paste double sided tape on straw holder

Kỹ năng: Giao hàng , Đón

Địa điểm: Singapore

Xem thêm: double sided tape applicator machine, automatic tape applicator machine, photoshop double sided graphics, double sided flyer printing, double sided tag template, double sided flyer, print double sided flyer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Singapore

Mã Dự Án: #14875719

6 freelancer đang chào giá trung bình $28 cho công việc này

$27 SGD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kenchong119

Hi there, your copy project certainly looks interesting. I suppose it will be a quick manual job of labeling straw holders? I should be able to help you with that.

$26 SGD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ivanchng

A proposal has not yet been provided

$26 SGD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$26 SGD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Jamesvijay73

A proposal has not yet been provided

$31 SGD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
jesskwl

A proposal has not yet been provided

$31 SGD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0