Đã Đóng

Pickup or Deliver Something

3 freelancer đang chào giá trung bình $216 cho công việc này

jagg11

A proposal has not yet been provided

$250 CAD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$177 CAD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
rikazfreelancer

Hello, I live in Windsor, near the University. How can i help you. I live on Wyandotte street. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Thêm

$222 CAD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0