Đã Đóng

Pickup or Deliver Something -- 2

Need to pick up the check and drop in to the bank will pay u per visit

Kỹ năng: Giao hàng , Viết bài qua mạng, Đón

Địa điểm: الولايات المتحدة

Xem thêm: need check logo design, pickup deliver something, illustrate something, edit something, pick list drop, need 1000 check, need pick name randomly

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #14835062

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

romij92

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0