Đã hoàn thành

send gift to russia

Được trao cho:

pavelnovikovf

Hello! 

 So yeah, let's do this! :) I have set up the new price now. I would like to help you.

 Best,
 Pavel Novikov.

$40 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

$150 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
gofreeworld

Доставка в любые районы Москвы-быстро, качественно-есть профессиональный опыт более 5 лет. Приму посылку, доставлю заказчику, вышлю полный отчет.

$111 USD trong 40 ngày
(0 Nhận xét)
0.0