Đã hoàn thành

Translate and Facilitate

Được trao cho:

VerissC

Hi. My name is Veriss Chandrathip. I'm Thai Native. (Male) I'm very fluent in English and Thai. I'm new to Freelancer but have many experiences in translation and sale for 10 years.

$25 USD trong 2 ngày
(9 Đánh Giá)
3.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

$25 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0