Đã hoàn thành

143714 Private Lampc

[url removed, login to view] is being rebranded as youboox.com.

I need the uploader rebranded to match.

I am attaching two icons 16 and 32 bit, the new skin, and the new EULA.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Delphi

Xem nhiều hơn: lampc, delphi skin, delphi uploader, eula, icons private

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

ID dự án: #1889890

Được trao cho:

lampcagriya

can be done... [url removed, login to view]

$400 USD trong 5 ngày
(591 Đánh Giá)
8.7