Đang Thực Hiện

129522 Project for Leadbit only

As discussed. Please note this is a project for Leadbit only.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Delphi

Xem nhiều hơn: leadbit, project delphi, delphi note, delphi project

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) Manchester, United Kingdom

ID dự án: #1875690

Được trao cho:

leadbitsl

Thanks, Eugen

$240 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0