Đang Thực Hiện

DLL Header translation C to Delphi

I need translation from a C++ DLL calling header to delphi pas file to call the same DLL.

A simple example of DLL calling should be provided.

Please see attached files.

Kỹ năng: Lập trình C++, Delphi

Xem thêm: delphi dll header, programming delphi, see translation, dll, delphi programming, c to, c dll, delphi file, delphi files, dll example, delphi pas, delphi pas file, simple dll, dll header file delphi, simple translation, dll header, jboavida, dll calling, call delphi dll, translation 2011, dll files, simple delphi, dll wrapper example, delphi header, call dll delphi

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Rio Tinto, Portugal

Mã Dự Án: #1010192

Đã trao cho:

Blindfold

Please see PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(7 Đánh Giá)
2.6

11 freelancer đang chào giá trung bình $51 cho công việc này

AlosDeveloper

Hello, please check PMB

$150 USD trong 5 ngày
(25 Đánh Giá)
6.3
waterwood

pls check PM.Thanks

$30 USD trong 0 ngày
(24 Đánh Giá)
6.3
RotorProgrammer

Simple task for me. Ready to start.

$50 USD trong 1 ngày
(12 Đánh Giá)
5.0
grtcoder

Please see PMB

$80 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
4.4
lproduce

This is easy for me.

$30 USD trong 0 ngày
(8 Đánh Giá)
4.3
vden

Got it already converted. Please PM for details.

$50 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
1.5
Shomaf

see PMB please...

$50 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4
kostin000

file sent in your inbox

$30 USD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
2.2
michaeldevp

I can do it.

$30 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
emce75

Hi, please check if this is what you need (see PM).

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0