Đã hoàn thành

DLL Header translation C to Delphi

I need translation from a C++ DLL calling header to delphi pas file to call the same DLL.

A simple example of DLL calling should be provided.

Please see attached files.

Kĩ năng: Lập trình C++, Delphi

Xem nhiều hơn: delphi dll header, programming Delphi, dll header delphi header, see translation, i need translation, dll, delphi\\, delphi to c#, delphi programming, c++ to, c++ dll, c# dll, c to, c dll, delphi file, delphi files, dll example, delphi pas, delphi pas file, simple dll, dll header file delphi, simple translation, dll header, jboavida, dll calling

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Rio Tinto, Portugal

ID dự án: #1010192

Được trao cho:

Blindfold

Please see PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(7 Đánh Giá)
2.6

11 freelancer đang chào giá trung bình $51 cho công việc này

AlosDeveloper

Hello, please check PMB

$150 USD trong 5 ngày
(25 Nhận xét)
6.3
waterwood

pls check [login to view URL]

$30 USD trong 0 ngày
(24 Nhận xét)
6.3
RotorProgrammer

Simple task for me. Ready to start.

$50 USD trong 1 ngày
(12 Nhận xét)
5.0
grtcoder

Please see PMB

$80 USD trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
4.4
lproduce

This is easy for me.

$30 USD trong 0 ngày
(8 Nhận xét)
4.3
vden

Got it already converted. Please PM for details.

$50 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.5
Shomaf

see PMB please...

$50 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.4
kostin000

file sent in your inbox

$30 USD trong 0 ngày
(4 Nhận xét)
2.2
michaeldevp

I can do it.

$30 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
emce75

Hi, please check if this is what you need (see PM).

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0