Đang Thực Hiện

128273 Delphi developer

We need somebody who can start work today, expert & self starter in delphi, prefreably from mumbai, but others can BID.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Delphi, Oracle

Xem nhiều hơn: delphi\\, Delphi developer, need mumbai, need work mumbai, oracle expert, work delphi, developer oracle, need delphi, delphi work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mumbai, India

ID dự án: #1874441