Đang Thực Hiện

Firebird UDF for checksum value

Develop UDF for Firebird SQL 1.5 for Shariful. This is a private project. Do not bid on this or you will be reported for spamming.

Kỹ năng: Delphi, SQL

Xem thêm: sql checksum firebird, delphi develop, firebird project, value, shariful, firebird, udf, firebird delphi, sql project delphi, sql delphi, firebird project delphi, delphi firebird, delphi sql

Về Bên Thuê:
( 92 nhận xét ) Scottsdale, United States

Mã Dự Án: #1672964

Đã trao cho:

shariful2011

Will do as per SRS.

$250 USD trong 4 ngày
(9 Đánh Giá)
4.7