Đã hoàn thành

Delphi FMX Listview Move Item

Được trao cho:

dalxlab

good day. write to me, and I'll throw you the source and/or binary of the finished example. with respect...

$10 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

kukhtinigor

Hi Do you want Drad and Drop? Or how do you want to move them?

$30 USD trong 2 ngày
(114 Nhận xét)
7.3