Đang Thực Hiện

Delphi 2010/TRichview - ExpressSpellChecker integration

I have an existing Delphi 2010 project and would like to implement TRichview and DevExpress ExpressSpellChecker - need someone to help me with this. Budget 50 USD. Thanks.

Kỹ năng: Delphi

Xem thêm: trichview, devexpress c, devexpress 2012, delphi devexpress, argermany, delphi integration, devexpress delphi 2010, 2010 devexpress, delphi 2010, devexpress 2010, project delphi, integration delphi, help icecat catalogue integration, awbs integration delphi, help 15000 usd, project devexpress, devexpress project, shopping cart usd budget, delphi project, need delphi

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Singapore, Singapore

Mã Dự Án: #1723739

Đã trao cho:

rodelacidera

Hi, I'm expert in Delphi. Plz check PMB. regards

$50 USD trong 0 ngày
(16 Đánh Giá)
5.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

fredff13

I can help you with your project. See PMB

$250 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0