Đang Thực Hiện

outlook panels

I need a pascal code that would embed a delphi form into the standard outlook panels (e.g. somewhere near contacts or folders)

Kỹ năng: Delphi

Xem thêm: delphi outlook panel, outlook coder freelance, outlook panels, pascal, delphi pascal, folders, panels, pascal code, near, delphi outlook contacts, need contacts, embed outlook, form contacts, form embed code, delphi delphi, delphi code code, outlook outlook, delphi pascal code, gaffapi, form outlook, delphi outlook, outlook form

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Taganrog, Russian Federation

Mã Dự Án: #43964

Đã trao cho:

zal

hi. i have this code.

$30 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

shafeerpm

I can deliver the above mentioned program within a specified time.

$40 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0