Đã Hủy

Desenhar um logotipo -- 2

Preciso de um logotipo desenhado.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: fazer design logotipo, vetorial logotipo escuderia motogrupo, como criar logotipo photoshop, preciso contato programador, crie website symfony

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Brazil

Mã Dự Án: #14818798

1 freelancer đang chào giá trung bình R$95 cho công việc này

KayaCreation

Hello there,  I am really eager to work on your project. I believe in ORIGINAL and QUALITY work since Work is my solo identity.  I am a highly motivated logo designer so I can deliver you the work timely... http://ka Thêm

R$95 BRL trong 0 ngày
(94 Đánh Giá)
5.0