Đã Trao

Design a Product

I need to redesign a solar lantern

Kỹ năng: 3D Modelling

Xem thêm: solar design, solar product design, need product design project, product design photography, seo product design, product design finished, corel draw product design, product design bid

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Fort Lauderdale, United States

Mã Dự Án: #4543371

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

Archteuno

Hired by the Employer

$100 USD trong 15 ngày
(21 Đánh Giá)
5.5